Ieps boekillustraties illustraties educatief workshops

Workshops

Snuister gerust in de workshops die u in de linkerbalk terug kan vinden. Ik ben momenteel echter deeltijds aan de slag als leraar lager onderwijs, de overige tijd reserveer ik om te tekenen. Vandaar dat ik slechts in uitzonderlijke gevallen een workshop geef.